خود را وقف مردم کرده بود . . .

خود را وقف مردم کرده بود . . .

"شهید صدوقی، شهید پاک‌نژاد و جمع دیگری مسؤولیت ادارهء مدرسه‌ و گزینش مدیران،دبیران و دانش‌آموزان و برنامه‌های‌ مذهبی را داشتند-برای تربیت دانش‌آموزان متدین- در یزد دو مدرسهء مذهبی بود؛یکی«جامعهء تبلیغات‌...

بیشتر بخوانید