آیین پایانی هفتمین جشنواره فرهنگی هنری وقف چشمه همیشه جاری برگزار میگردد.

آیین پایانی هفتمین جشنواره فرهنگی هنری وقف چشمه همیشه جاری برگزار میگردد.

دبیرخانه هفتمین جشنواره وقف چشمه همیشه جاری از برگزاری مراسم اختتامیه این جشنواره در روز یکشنبه 10 مرداد خبر داد. ...

جایگاه نهاد وقف در اقتصاد بخش سوم

جایگاه نهاد وقف در اقتصاد بخش سوم

نهاد خیرخواه وقف به رغم سابقه درخشانش در تمدن قدیم اسلامی، امروزه از دید کارآمدی، سازمانی و مکتبی با چالش ...

خود را وقف مردم کرده بود . . .

خود را وقف مردم کرده بود . . .

"شهید صدوقی، شهید پاک‌نژاد و جمع دیگری مسؤولیت ادارهء مدرسه‌ و گزینش مدیران،دبیران و دانش‌آموزان و برنامه‌های‌ مذهبی را داشتند-برای ...

شرط خیار رجوع از وقف به هنگام نیاز

"آیت اللهخوانساری در مقام رد کسانی که این خبر را دلیل بطلانوقف گرفته‌اند،می‌نویسد:«و یمکن ان یقال ان الخبرالاول ظاهر فی ...

جایگاه نهاد وقف در اقتصاد بخش سوم

جایگاه نهاد وقف در اقتصاد بخش سوم

نهاد خیرخواه وقف به رغم سابقه درخشانش در تمدن قدیم اسلامی، امروزه از دید کارآمدی، سازمانی و مکتبی با چالش هایی روبه رو است؛ این در حالی است که می توان با بررسی بعدهای گوناگون نهاد وقف به طور نظام مند و در چارچوب...

قرآن وقف تلاوت امام زمان (عج) ظرایف هنری و دقایق تاریخی

قرآن وقف تلاوت امام زمان (عج) ظرایف هنری و دقایق تاریخی

"ق مرحوم سید ابو الحسن حائری‌زاده‌31 قرآن را در یزد و نزد آقا میرزا محمد حاج جناب که از بستگان‌ ایشان بوده می‌بیند؛که از بی‌مبادلاتی دارندگان آن جلد و اوراقش‌ شکسته و پاره شده است و چون خود مرحوم حائری‌زاده نیز از اعقاب مرحوم...

امکان استفاده از نهاد وقف در تجاری‌سازی دانش و فناوری و الگوی پیشنهادی آن

سنت حسنه وقف پشتوانه اقتصادی اهداف بلند انسانی است. هر چند در گذشته میان نهاد وقف و دانش و فناوری در قالب‌هایی مانند وقف مدارس علمی پیوند عمیقی وجود داشت، اما امروز می‌توان یکی از جلوه‌های برقراری تناسب میان اهداف وقف با پیشرفت‌های علمی...

امکان سنجی وقف حقوق معنوی

وقف از موضوعات مهم احکام اجتماعی اسلام است که از جمله شرایط صحت آن (حسـب دیـدگاه مشـهور و رایـج )، مالیت شرعی داشتن ، عین بودن ، قابلیت قبض و اقباض و ابدی بودن شی ء موقوفه است ؛ بر این اساس در امکان...

وقف از سوی اشخاص حقوقی

دربارة اختیارات و تکالیف شخص حقوقی، پرسش‌ها و ابهام‌های فراوانی وجود دارد؛ اما در این نوشتار، به بررسی مبانی اعتبار و مشروعیت به‌وسیلة شخص حقوقی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی می‌پردازیم. به عبارت دیگر، در این مقاله به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم که...

وقف مصداق بارز ایقاع مملک

وقف یکی از اعمال حقوقی است که درباره عقد یا ایقاع بودن آن و نیز در اینکه قبض شرط صحت یا لزوم وقف است، بین حقوق‌دانان اسلامی اتفاق نظر وجود ندارد. برخی، مال موقوفه را ملک خداوند و برخی نیز متعلّق به موقوف‌علیه می‌دانند....

هفتمین جشنواره وقف، چشمه همیشه جاری

وقف در آینه ی آثار (کارنامه ی منابع پیرامون وقف؛ پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی (پارسا) با همکاری بنیاد پژوهش و توسعه ی فرهنگ وقف)

"مجموعه پیش روی ما, آثار منتشرشده مربوط به وقف, از منابع شیعه و اهل سنت در کشورهای مختلف شامل 1825 منبع را شناسایی و زیر این موضوعات, معرفی کرده است: تاریخ وقف, وقفنامه ها, نسخه های خطی مربوط به وقف, اهل بیت و وقف,...

مختصری از شرح حال مردی که حیات خود را وقف خدمت به جامعه نمود

"یکی دیگر از خدمات برجسته و ارزنده مرحوم محمود سرشار تأسیس کانون هدایت‌ افکار بود که بسرپرستی و مدیریت ایشان و همکاری عدهء از دوستان دانشمند او کانون علم‌ و ادب و درواقع فرهنگستان جامعی تشکیل و مدت سیزده سال متوالی از سال 1321...

هفتمین جشنواره وقف، چشمه همیشه جاری

مدارس عصر ایلخانی، پیوند دانش و وقف (بخش اول)

"41-مدرسهء امینی:امین الدین کازرونی(م،765 هـ ق) وزیر اتابک تکله-وارث اتابک زنگی از اتابکان اواخر عهد سلجوقی-قریب مسجد عتیق مدرسه‌ای ساخت و این زمان‌ (قرن هشتم)به مدرسه امینی اشتهار دارد و هنوز در حال‌ عمارت است‌14. 237 هـ ق) -از سادات و علمای بزرگ اواخر...